Skip to content

Dajjal dalam Berita Tamim Al-Dari

Dajjal dalam Berita Tamim Al-DariDalam kitab shahinya, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanat dari Amir bin Syurahil al-Sya’bi yang berasal dari suku Hamdan bahwa ia pernah bertanya kepada Fatimah bin Qias, saudara perempuan al-Dhahak bin Qias, salah seorang wanita yang ikut serta dalam hijrah Rasulullah Saw tahap pertama. Amir bertanya kepada Fatimah “Sampaikanlah kepadaku sebuah hadits yang engkau dengar sendiri dari Rasulullah Saw secara langsung tanpa melalui perantara orang lain.”

Fatimah menjawab, “Apabila engkau menginginkannya, maka saya akan melakukan.” Amir berkata, “Benar ceritakanlah kepadaku.”

Fatimah pun bercerita, “Dahulu, saya pernah menikah dengan Ibnu Mugirah, seorang pemuda dari suku Quraisy yang baik namun ia gugur dalam perang jihad pertama bersama Rasulullah Saw. Ketika saya menjanda, datanglah Abdullah bin Auf melamar saya unutk seorang sahabat Rasululla Saw. Sementara itu, Rasulullah Saw sendiri meminangku unutk mantan sahaya beliau yang bernama Usmah bin Zaid, sedang saya pernah mendengar Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Barang siapa mencintaiku, hendaklah mencintai Usmah.”

Maka ketika Rasulullah Saw. menyatakan pinangannya itu, saya menjawab, “Urusanku berada pada tanganmu, maka nikahkanlah saya dengan siapa pun yang engkau kehendaki,” Rasul pun berkata “Pindahlah ke rumah Ummu Syarik.

Adapun Ummu Syarik ialah seorang wanita dari kalangan kaum anshar yang berinfak di jalan Allah dan biasa dikunjungi banyak tamu. Kemudian saya berkata, “Baik, akan saya lakukan.” Namun Rasulullah Saw kembali berkata, “Jangan engkau lakukan. Sesungguhnya Ummu Sayrik ialah seorang yang banyak menerima tamu dan saya tidak suka apabila jilbabmu terlepas dan bajumu tersingkap dari kedua betismu, lalu dilihat oleh tamu itu apa yang tidak engkau sukai (aurat). Tetapi pindahlah ke rumah putera pamanmu, Abdullah bin Amr bin Ummi Makhtum, yakni seorang laki-laki dari Bani Fihr Quraisy.”

Lalu saya pindah kesana. Ketika masa iddah saya telah selesai, saya mendengar tukang seru Rasulullah Saw berucap, “Marilah shalat berjama’ah.” Maka saya pergi ke masjid unutk shalat berjama’ah bersama Rasulullah Saw. Pada shaf wanita yang berada dibelakang shaf laki-laki. Ketika Rasulullah Saw selesai menunaikan shalat, belaiu duduk diatas mimbar sambil tersenyum seraya bersabda, “Hendaklah semua orang duduk di atas sajadahnya.” Kemudian berkata: “Tahukah kamu mengapa aku memerintahkan kamu jangan ada yang pulang?” Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.”

Rasulullah s.a.w berkata lagi: “Demi Allah aku menyuruh kamu berkumpul di sini bukan ingin menakut-nakuti dan bukan memberi khabar gembira. Aku ingin menceritakan kepada kamu bahawa Tamim Al-Dariy adalah seorang Nasrani, kemudian dia datang menjumpai aku dan masuk Islam. Dia ada bercerita kepadaku tentang satu kisah tentang Dajjal.

Kisah yang dia ceritakan itu sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kamu sebelumnya. Katanya dia bersama 30 orang kawannya pergi ke laut dengan menaiki kapal. Angin kencang datang bertiup dan ombak besar membawa mereka ke tengah-tengah samudera yang luas. Mereka tidak dapat menghalakan kapalnya ke pantai sehingga terpaksa berada di atas laut selama satu bulan. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau menjelang terbenamnya matahari. Di pulau yang tidak ditempati orang itu mereka berjumpa dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga tidak nampak mana jantina dan duburnya.

Mereka bertanya kepada binatang itu: “Makhluk apa engkau ini?” Binatang itu menjawab: “Saya adalah Al-Jassasah.”

Mereka tanya: “Apa itu Al-Jassasah?” Binatang itu hanya menjawab: “Wahai kumpulan lelaki, pergilah kamu ke tempat ini untuk menjumpai lelaki macam ini, sesungguhnya dia pun ingin berjumpa dengan kamu. Mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang itu.

Di sana mereka menjumpai seorang lelaki yang sangat besar dan tegap. Ertinya mereka tidak pernah melihat orang sebesar itu. Dari tangannya sampai ke tengkuknya dikuatkan dengan besi, begitu juga dari lututnya sampai ke telapak kakinya. Mereka bertanya: “Siapakah anda?” Orang seperti raksaksa itu menjawab: “Kamu telah mendengar cerita tentang aku. Sekarang aku pula ingin bertanya: “Siapa kamu ini?”

Mereka menjawab: “Kami adalah manusia berbangsa Arab. Kami pergi ke laut menaiki kapal, tiba-tiba datang ombak besar membawa kami ke tengah-tengah samudera luas dan kami berada di lautan selama satu bulan. Akhirnya kami terdampar di pulau yang tuan tempati ini.

“Pada mulanya kami berjumpa dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga kami tidak dapat mengenali jantinanya. Kami tanya siapa dia katanya Al-Jassasah. Kami tanya apa maksudnya dia hanya menjawab: “Wahai kumpulan lelaki, pergilah kamu ke tempat ini untuk menjumpai lelaki macam ini, sesungguhnya dia pun ingin berjumpa dengan kamu.”

Itulah sebabnya kami datang ke tempat ini. Sekarang kami sudah berjumpa dengan tuan dan kami ingin tahu siapa tuan sebenarnya.” Makhluk yang sangat besar itu belum menjawab soalan mereka terus sahaja mengemukakan soalan:

“Ceritakan kamu kepadaku keadaan kebun kurma yang di Bisan itu,” nama tempat di negeri Syam. Mereka menjawab:

“Keadaan apanya yang tuan maksudkan?” Orang besar itu menjawab: “Maksudku apakah pokok kurma itu berbuah?”

Setelah mereka menjawab bahawa pokok kurma itu berbuah, orang besar tadi berkata: “Aku takut pokok itu tidak berbuah.”

Orang besar itu bertanya lagi: “Ceritakan kepadaku tentang sungai Tabarah.” Mereka menjawab: “Tentang apanya yang tuan maksudkan?” Lelaki itu menjawab: “Maksudku airnya apakah masih ada.” Mereka menjawab: “Airnya tidak susut.” Lelaki itu berkata: “Air sungai itu disangsikan akan kering.”

Akhirnya lelaki seperti raksaksa itu berkata: “Kalau begitu ceritakan kepadaku tentang Nabi Al-Amin itu, apa yang dia buat?” Mereka menjawab: “Dia telah berhijrah dari Makkah ke Madinah.” Lelaki itu bertanya lagi: “Apakah dia diperangi oleh orang-orang Arab?” Mereka menjawab: “Ya, dia diperangi oleh orang-orang Arab.” Lelaki itu bertanya lagi: “Kalau begitu apa pula tindakan dia terhadap mereka?” Mereka ceritakan bahawa Rasulullah s.a.w telah mengembangkan dakwahnya dan sudah ramai pengikutnya.

Orang besar itu berkata lagi: “Memang begitulah, padahal mereka beruntung jika taat kepadanya.” Kata orang besar itu lagi: “Sekarang aku terangkan kepada kamu bahawa aku adalah Al-Masih Dajjal. Nanti aku akan diberi izin keluar, lalu aku pun akan menjelajah dunia ini. Dalam masa empat puluh malam sudah dapat aku jalani semua, kecuali Makkah dan Madinah yang aku tidak dapat memasukinya. Negeri Makkah dan Madinah dikawal oleh para Malaikat, maka aku tidak dapat menembusinya.”

Kata Tamim Al-Dariy lagi, “Rasulullah s.a.w menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata: “Inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya itu, iaitu Madinah. Saudara-saudara sekalian apakah sudah aku sampaikan cerita ini kepada kamu?” Mereka menjawab: “Ya, sudah ya Rasulullah.” Rasulullah s.a.w berkata lagi: “Sememangnya hadis Tamim itu lebih meyakinkan saya lagi. Ceritanya itu bersesuaian dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu sebelumnya, iaitu tentang Makkah dan Madinah yang dikatakan tidak dapat dimasuki Dajjal. Cuma dia ada mengatakan di lautan Syam atau di laut Yaman. Tidak, bahkan ia dari arah timur. Ia dari arah timur,” kata Rasulullah s.a.w sambil menunjuk ke arah timur.

Rasulullah s.a.w telah menguatkan lagi bahawa Dajjal akan datang dari arah timur. Ada yang mengatakan bahawa Dajjal akan datang dari Khurasan atau Asfahan. Wallahu a’lam.

Published inDajjal