Fadhilah Surah Al-Bagarah Ayat 255

…Surah al-baqarah ayat 255 didalamnya dinamakan sebagai ayat kursi yang memiliki khasiat dan kejadian-kejadian yang membuat keimanan kita bertambah sungguh luar biasa bagi umat muslim yang percaya akan khasiatnya…

Dalil Seputar Benang Putih dalam Masalah Puasa

…tahun lamanya) Allah menurunkan ayat yang artinya “sampai fajar”. Lalu mereka pun mengetahui maksud dari pada “benang putih” adalah sinar fajar (siang), dan “benang hitam” adalah gelap malam. Diriwayatkan oleh…

Ayat Pentingnya Tajwid dalam Bacaan Shalat

Bacaan Al-Quran itu wajib dibaca dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu keistimewaan Al-Quran adalah bahwa bacaannya itu sampai kepada kita melalui periwayatan-periwayatan…

Pandangan Tentang Menikah dengan Wanita Ahlul Kitab

…Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, bahwasanya ayat tersebut telah dimansukh (dihapus) dengan ayat yang tertera di dalam surat Al-Maidah, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta’ala. “Artinya : Pada hari…

Orang Shalat yang Tidak Tuma’ninah

…bersambung, tanpa pernah waqaf pada akhir ayat. Jangan tanyakan lagi keshahihan bacaannya menurut kaedah ilmu tajwid. Apalagi masalah memikirkan dan menghayati makna ayatayat yang dibaca. Adapun bacaan surat atau ayatayat

Tipu Daya Orang Kafir Seperti Tipu Daya Setan

…sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.” Pada ayatayat tedahulu telah diterangkan…

Fatwa Menghafal Al-Qur’an Kemudian Lupa

…kepada orang itu, bacalah dan teruslah naiki (derajat-derajat surga). Dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan.” (HR Tirmidzi) “Orang-orang yang tidak punya hafalan Al-Quran sedikit…

Mengharapkan Imbalan dari Bacaan Al-Qur’an

…seorang wanita dengan lelaki dengan mahar ajaran Al Qur’an kepada istrinya. Barang siapa yang mengambil upah dari bacaan Al Qur’aannya atau menyewa orang untuk membaca Al Qur’aan, maka dia telah…

Fatwa Mendengar Murottal Dalam Islam

…majelis tersebut memang majelis dzikir dan ilmu yang di dalamnya ada tilawah Al-Qur’an, maka siapapun yang hadir dalam majelis tersebut wajib diam dan menyimak bacaan tersebut. Dan berdosa bagi siapa…

Prinsip Keras Ahlus Sunnah wal Jamaah

…dan memberantas segala penyakit syirik walaupun banyak kalangan yang menentangnya, mereka memiliki dasar Alquran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya: “Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan…