Merombak Kutamaan Kewajiban Shalat

…wudhu! Semoga dengan shalat aku bisa beristirahat,” Kami pun mengingkari perkataannya. Dia berkata: “Aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, ’Berdirilah ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan shalat!’.” Marilah kita mengintrospeksi diri, sudahkah…

Orang Shalat yang Tidak Tuma’ninah

…hadits di atas juga akan kita dapatkan. Hadits tersebut mengajarkan kepada kita bahwa selain unsur gerakan anggota badan dan bacaan lisan, shalat juga memiliki rukun yang tidak boleh diabaikan, yaitu…

Keuntungan Besar Bagi Umat Islam Pada Hari Jum’at

…dengan Salman. Kemudian, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai Uwaimir (nama asli Abu Darda’), Salman lebih tahu daripada kamu. Janganlah mengkhususkan malam Jumat untuk shalat dan siang harinya untuk…

Shalat dengan Berkiblah Kepada Rasulullah

…disebutkan tetapi dengan adanya kekasih Allah nabi kita Rasulullah Saw dapat kita ketahui tata cara pelaksanaan shalat itu dan sebaik orang yang patut kita mengambil sebagai contoh ialah Rasulullah Saw:…

Dakwah Politik itu Dakwah Efektif Cara Nabi

…Agama islam tumbuh lebih pesat disaat nabi menyebar dakwahnya keseluruh pelosok dunia sehingga menjadi agama terbesar dilihat dari sisi jumlah maupun pertumbuhannya. Kurang lebih 2 milyar orang menyatakan dirinya…

Pertemuan Dajjal dengan Dua Nabi

…pemuda berusia lanjut itu pun bergelar Musa al-Samiri atau bisa disebut al-Samiri. Musa al-Samiri tinggal beberapa tahun di Mesir dan mendengar berita kehebatan serta menyaksikan mukjizat Musa sang Nabi bersama…

Melakukan Shalat Kesempurnaan

…sabda nabi shallallahu ‘alaihi wasallam : ‘… atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian’: “Sesungguhnya ancaman semacam ini tidak dikatakan didalam perkara yang tidak diwajibkan, sebagaimana tidak samar lagi (pengertian seperti…

Hukum Meliahat Mushaf dalam Pelaksanaan Shalat Fardhu

…terhadap ilmu para ulama. Ditambah lagi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya (dan paling banyak hafalannya).” Sehingga sholat dengan membaca…

Pandangan Islam Terhadap Bercak Darah di Pakaian

…sebagai mana hadis dari Abu Hurairah ra, bahwa seorang seorang sahabat wanita yang bernama Khoulah bintu Yasar datang kepada Nabi Saw dan bertanya, “Wahai Rasulullah, saya hanya memiliki satu baju,…

Ayat Pentingnya Tajwid dalam Bacaan Shalat

…ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ٤ “Dan tartilkanlah bacaan Al-Quran dengan sempurna”. (QS. Al-Muzammil: 4) menurut pendapat ulama mutaddimun mempelajarinya adalah wajib berdasarkan sabda Nabi Saw Dari Aisyah Ra katanya Rasulullah bersabda: “Orang…