Merombak Kutamaan Kewajiban Shalat

…wudhu! Semoga dengan shalat aku bisa beristirahat,” Kami pun mengingkari perkataannya. Dia berkata: “Aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, ’Berdirilah ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan shalat!’.” Marilah kita mengintrospeksi diri, sudahkah…

Orang Shalat yang Tidak Tuma’ninah

…hadits di atas juga akan kita dapatkan. Hadits tersebut mengajarkan kepada kita bahwa selain unsur gerakan anggota badan dan bacaan lisan, shalat juga memiliki rukun yang tidak boleh diabaikan, yaitu…

Ahlus Sunnah Wa Jama’ah

…haram termasuk salah satu perkara sunnah yang besar yang pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabat radhiyallahu ‘anhum. Kemudian dalam pemahaman kebanyakan Ulama Muta’akhirin dari kalangan…

Keuntungan Besar Bagi Umat Islam Pada Hari Jum’at

…dengan Salman. Kemudian, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai Uwaimir (nama asli Abu Darda’), Salman lebih tahu daripada kamu. Janganlah mengkhususkan malam Jumat untuk shalat dan siang harinya untuk…

Shalat dengan Berkiblah Kepada Rasulullah

…berarti kita menjalankan perintahnya. Sevara zhahir mengikuti shalat cara Nabi berarti mengerjakan shalat seperti yang Nabi kerjakan. Masalah ini telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya Sifat Shalat

Dakwah Politik itu Dakwah Efektif Cara Nabi

…kontribusi masing-masing sesuai kapasitas diri dan lingkungannya. Pertanyaannya, adakah metode dakwah efektif yang diajarkan nabi Muhammad saw sehingga menghasilkan generasi umat islam terbaik? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita mempelajari…

Prinsip Keras Ahlus Sunnah wal Jamaah

…merujuk kepada pemahaman dan penjelasan dari Salaful Ummah. Siapa sebenarnya Salaful Ummah itu? Mereka adalah para shahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang betul-betul paham maksud Al Quran dan Assunnah karena…

Pertemuan Dajjal dengan Dua Nabi

…pemuda berusia lanjut itu pun bergelar Musa al-Samiri atau bisa disebut al-Samiri. Musa al-Samiri tinggal beberapa tahun di Mesir dan mendengar berita kehebatan serta menyaksikan mukjizat Musa sang Nabi bersama…

Melakukan Shalat Kesempurnaan

…itu dikalangan ahli ilmu). Akan tetapi sungguh amat sangat disayangkan, sunnah meluruskan dan merapatkan shaf ini telah diremehkan bahkan dilupakan kecuali oleh segelintir kaum muslimin. Berkata Syeikh Masyhur Hasan Salman:…