Merombak Kutamaan Kewajiban Shalat

…menegakkan shalat. Sahabat Hudzaifah radhiyallâhu’anhu pernah menceritakan tentang Nabi Muhammad Saw: “Dahulu, jika Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam tertimpa suatu urusan, maka beliau melaksanakan shalat. (HR Abu Dawud) 5. Shalat

Orang Shalat yang Tidak Tuma’ninah

…hadits di atas juga akan kita dapatkan. Hadits tersebut mengajarkan kepada kita bahwa selain unsur gerakan anggota badan dan bacaan lisan, shalat juga memiliki rukun yang tidak boleh diabaikan, yaitu…

Keuntungan Besar Bagi Umat Islam Pada Hari Jum’at

…dengan Salman. Kemudian, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai Uwaimir (nama asli Abu Darda’), Salman lebih tahu daripada kamu. Janganlah mengkhususkan malam Jumat untuk shalat dan siang harinya untuk…

Shalat dengan Berkiblah Kepada Rasulullah

…disebutkan tetapi dengan adanya kekasih Allah nabi kita Rasulullah Saw dapat kita ketahui tata cara pelaksanaan shalat itu dan sebaik orang yang patut kita mengambil sebagai contoh ialah Rasulullah Saw:…

Dakwah Politik itu Dakwah Efektif Cara Nabi

…kontribusi masing-masing sesuai kapasitas diri dan lingkungannya. Pertanyaannya, adakah metode dakwah efektif yang diajarkan nabi Muhammad saw sehingga menghasilkan generasi umat islam terbaik? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita mempelajari…

Rasulullah Adalah Sebagai Contoh Manusia Teladan

…jelas-jelas menyuruh kita semua untuk menjadikan beliau sebagai suri teladan satu-satunya bukan orang lain. Bukan para artis, bukan para penyanyi, bukan siapa-siapa tapi Nabi kita yang paling agung Rasulullah Saw….

Hukum Penghianatan Kepada Rasulullah

…dari Ibnu Abbas RA berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang menghina Nabi SAW ketika menikah dengan Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab RA. Sementara Adh Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu…

Pertemuan Dajjal dengan Dua Nabi

…pemuda berusia lanjut itu pun bergelar Musa al-Samiri atau bisa disebut al-Samiri. Musa al-Samiri tinggal beberapa tahun di Mesir dan mendengar berita kehebatan serta menyaksikan mukjizat Musa sang Nabi bersama…

Melakukan Shalat Kesempurnaan

…sabda nabi shallallahu ‘alaihi wasallam : ‘… atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian’: “Sesungguhnya ancaman semacam ini tidak dikatakan didalam perkara yang tidak diwajibkan, sebagaimana tidak samar lagi (pengertian seperti…

Pandangan Islam Terhadap Bercak Darah di Pakaian

…sebagai mana hadis dari Abu Hurairah ra, bahwa seorang seorang sahabat wanita yang bernama Khoulah bintu Yasar datang kepada Nabi Saw dan bertanya, “Wahai Rasulullah, saya hanya memiliki satu baju,…