Merombak Kutamaan Kewajiban Shalat

…Dari nasihat beliau ini, kita bisa memahami bahwa shalat yang dilakukan secara benar akan membawa pengaruh positif kepada pelakunya. Dan pada kesempatan ini, marilah kita mempelajari manfaat-manfaat shalat. Kemudian kita…

Orang Shalat yang Tidak Tuma’ninah

…hadits di atas juga akan kita dapatkan. Hadits tersebut mengajarkan kepada kita bahwa selain unsur gerakan anggota badan dan bacaan lisan, shalat juga memiliki rukun yang tidak boleh diabaikan, yaitu…

Keuntungan Besar Bagi Umat Islam Pada Hari Jum’at

…dengan Salman. Kemudian, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai Uwaimir (nama asli Abu Darda’), Salman lebih tahu daripada kamu. Janganlah mengkhususkan malam Jumat untuk shalat dan siang harinya untuk…

Shalat dengan Berkiblah Kepada Rasulullah

…disebutkan tetapi dengan adanya kekasih Allah nabi kita Rasulullah Saw dapat kita ketahui tata cara pelaksanaan shalat itu dan sebaik orang yang patut kita mengambil sebagai contoh ialah Rasulullah Saw:…

Pertemuan Dajjal dengan Dua Nabi

benar lelaki itu ialah nabi yang diberi perintah menyempurnakan syariat Yahudi dan menyelamatkan kaum Yahudi yang bercerai-bercerai ia pun menemui lelaki yang mendapat gelar al-masih itu. Lalum, al-Samiri memerintahkan seseorang…

Dakwah Politik itu Dakwah Efektif Cara Nabi

…Agama islam tumbuh lebih pesat disaat nabi menyebar dakwahnya keseluruh pelosok dunia sehingga menjadi agama terbesar dilihat dari sisi jumlah maupun pertumbuhannya. Kurang lebih 2 milyar orang menyatakan dirinya…

Melakukan Shalat Kesempurnaan

…hari beliau keluar (untuk shalat) kemudian beliau berdiri, hingga ketika beliau akan bertakbir, beliau melihat seseorang yang membusungkan dadanya, maka beliau bersabda: “Wahai para hamba Allah, sungguh kalian benarbenar meluruskan…

Hukum Meliahat Mushaf dalam Pelaksanaan Shalat Fardhu

…terhadap ilmu para ulama. Ditambah lagi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya (dan paling banyak hafalannya).” Sehingga sholat dengan membaca…

Ayat Pentingnya Tajwid dalam Bacaan Shalat

Bacaan Al-Quran itu wajib dibaca dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu keistimewaan Al-Quran adalah bahwa bacaannya itu sampai kepada kita melalui periwayatan-periwayatan…

Pandangan Islam Terhadap Bercak Darah di Pakaian

…sebagai mana hadis dari Abu Hurairah ra, bahwa seorang seorang sahabat wanita yang bernama Khoulah bintu Yasar datang kepada Nabi Saw dan bertanya, “Wahai Rasulullah, saya hanya memiliki satu baju,…