Dakwah Politik itu Dakwah Efektif Cara Nabi

…sejarah dakwah yang dilakukan nabi Muhammad saw saat awal pertumbuhan islam 14 abad silam. Secara garis besar, dakwah rosululloh terbagi ke dalam 2 periode yaitu periode Mekah selama 13 tahun…

Keuntungan Besar Bagi Umat Islam Pada Hari Jum’at

…Basyir bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Bolehkah saya berpuasa di hari Jumat dan tidak berbicara dengan seorang pun di hari itu?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Janganlah…

Pertemuan Dajjal dengan Dua Nabi

…yang mengeluarkan suara. Demikianlah salah satu cara Dajjal dalam menyesatkan kaum nabi Musa. Ia mengambil beberapa ajaran yang dibawah sang nabi, lalu dicampur dengan seribu khurafat dan takhayul yang menyesatkan….

Shalat dengan Berkiblah Kepada Rasulullah

…disebutkan tetapi dengan adanya kekasih Allah nabi kita Rasulullah Saw dapat kita ketahui tata cara pelaksanaan shalat itu dan sebaik orang yang patut kita mengambil sebagai contoh ialah Rasulullah Saw:…

Tawassul Menurut Pandangan Ahlul sunnah Wal Jama’ah

…salah bahwa tawassul adalah memohon diciptakan manfaat dan dijauhkan dari mudlarat kepada seorang nabi atau wali dengan keyakinan bahwa yang mendatangkan bahaya dan manfa’at secara hakiki adalah seorang Nabi atau…

Fatwa Memelihara Kucing Dirumah

…bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya”. (QS. Al-Maidah: 4) Dan berdasarkan sabda Nabi Saw: “Barang siapa memelihara anjing selain anjing berburu atau penjaga hewan ternak, maka pahalanya akan…

Ayat Pentingnya Tajwid dalam Bacaan Shalat

…ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ٤ “Dan tartilkanlah bacaan Al-Quran dengan sempurna”. (QS. Al-Muzammil: 4) menurut pendapat ulama mutaddimun mempelajarinya adalah wajib berdasarkan sabda Nabi Saw Dari Aisyah Ra katanya Rasulullah bersabda: “Orang…

Pernikahan yang Syar’i Menurut Ajaran Rasulullah

…dua saksi yang adil (amanah).” (HR. Turmudzi dan lainnya serta dishahihkan Al-Albani) Kedua, dianjurkan adanya khutbatul hajah sebelum akad nikah. Yang dimaksud khutbatul hajah adalah bacaan: Dalil anjuran ini adalah…

Rasulullah Adalah Sebagai Contoh Manusia Teladan

…sangat sopan jika menjual dan sangat ramah jika membeli, ramah ketika memutuskan hukum dan ramah pula saat menuntut hukuman. 4. Akhlaq dan perilaku secara umum: Nabi saw adalah sebaik-baik manusia…

Mengharapkan Imbalan dari Bacaan Al-Qur’an

…terdapat pembacaan Al Qur’an harus mendengarkan bacaan itu dan merenungkan makna-maknanya. Tidak bermain-main dan tidak pula sibuk berbicara dengan orang lain serta tidak mengganggu qari’ atau para hadirin. Allah Swt….